AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVADESA

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS

El titular del lloc web és:

Nom i cognoms. Josep Carreras i Calsina

NIF: 40515417C

Adreça: Passeig Platja, 1. L’Escala (17130), Girona, Espanya

Tel.: + 34 621 231 720

Email: restaurant@lacalacalpep.cat

Condicions d’ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Els possibles conflictes relacionats amb aquest lloc web es regiran pel dret català en primera instància i pel dret de l’estat espanyol i de la UE. Qualsevol usuari, ja sigui persona o màquina, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

Tot el contingut d’aquest lloc web (que pot comprendre, però no es limita a: textos, imatges, sons, vídeos, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials), estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa i per escrit de Josep Carreras i Calsina

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Josep Carreras i Calsina actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, tots els continguts que es presenten en aquest lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen Josep Carreras i Calsina.

Josep Carreras i Calsina no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en aquest lloc web.

Josep Carreras i Calsina es reserva el dret de dur a terme, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions dels continguts i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions d’aquest avís legal. Si es genera algun conflicte arran de la utilització d’aquest lloc web, la resolució es regirà pel dret català en primera instància i pel dret de l’estat espanyol i de la UE en darrera instància. Els jutjats i tribunals catalans seran els competents per resoldre’l inicialment. L’usuari, en virtut de la seva acceptació, renúncia expressament a qualsevol fur que li pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVADESA

Josep Carreras i Calsina es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest lloc web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Josep Carreras i Calsina implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquesta Política de privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula.

Aquesta Política de privacitat no s’aplica als llocs web que hi estiguin enllaçats. Josep Carreras i Calsinano té ni accés ni control i no té cap responsabilitat sobre el contingut dels llocs web enllaçats.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament 
Finalitat del tractamentOferir i gestionar els nostres productes i serveis.
LegitimacióConsentiment obtingut de l’interessat. Execució del contracte de serveis.
DestinatarisLes dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les personesEls interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
ReclamacióEls interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), detallem aspectes rellevants sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Josep Carreras i Calsina

NIF: 40515417C

Adreça: Passeig Platja, 1. L’Escala (17130), Girona, Espanya

Tel.: + 34 621 231 720

Email: restaurant@lacalacalpep.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

§Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres NOM DEL PRODCTE I SERVEI.
§En el cas que es posi en contacte amb nosaltres amb el formulari de contacte del nostre lloc web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
§Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
§Si ens tramet un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV per a la selecció de personal.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 • Les dades personals es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals en qualsevol moment, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.
 • En el cas dels currículums les dades es conservaran durant un any.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dona.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no  les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 •  
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Adreces postals o electròniques

En el cas dels currículums, també:

 • Característiques personals
 • Acadèmiques i professional

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al lloc web amb el consentiment de l’usuari.

L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de  còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Com tractem les dades per compte de tercers?

La tipologia de dades, la categoria d’interessats i els tractaments que podrem realitzar per compte dels nostres clients, s’establiran en el corresponent contracte de tractament de dades.